Trắc nghiệm tải trọng và hệ số tải trọng theo 22TCN 272-05-1

Date: 13/02/2014
Để thuận lợi cho việc ghi nhớ kiến thức. kythuatdothi.com mở chuyên mục trắc nghiệm kiến thức chuyên ngành hoàn toàn miễn phí. Hôm nay mời các bạn xem bài về nội dung tải trọng và hệ số tải trọng theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05.

Để trả lời câu hỏi trắc nghiệm các bạn click chuột vào một  trong các lựa chọn

Câu 1: DC là ký hiệu của tải trọng gì?

A.Hoạt tải.
B.Người đi.
C.Bản thân kết cấu.
D.Lớp phủ tiện ích.

Câu 2: Có bao nhiêu loại tải trọng thường xuyên trong thiết kế cầu?

A.5.
B.7
C.9
D.8

Câu 3: Trạng thái giới hạn cường độ III: Tổ hợp tải trọng liên quan đến cầu chịu gió với vận tốc?

A.20m/s.
B.25m/s.
C.15m/s.
D.30m/s.
 

Câu 4: Xe 2 trục thiết kế gồm một cặp trục cách nhau (theo phương dọc cầu)?

A.1200mm
B.1100mm
C.1250mm
D.1150mm

Câu 5: Lực hãm  xe được lấy bằng bao nhiêu % của trọng lượng các trục xe tải hay xe hai trục thiết kế cho mỗi làn được đặt trong tất cả các làn thiết kế được chất tải theo điều 3.6.1.1.1 và coi như đi cùng một chiều?

A.20%
B.25%
C.30%
D.15%

 

:
More
Về đầu trang