Tính toán nhu cầu dùng nước - Demand

Date: 09/09/2014
Với tinh thần chia sẽ, kythuatdothi.com sẽ thực hiện các bài video bàn về cấp nước đô thị. Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi sai sót, mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, để các bài video tiếp theo được tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài video hôm nay sẽ giới thiệu các loại nhu cầu dùng nước

:
More
Về đầu trang