Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Date: 22/05/2015
Đây là tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án mạng lưới cấp nước ở giai đoạn kỹ thuật thi công. Ngoài việc tham khảo cho sinh viên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị, còn được sử cho kỹ sư khi tham gia các dự án và thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị

 

Sách hiện nay có bán tại văn phòng khoa kỹ thuật đô thị phòng C402, trường đại học Kiến Trúc Tp.HCM và các nhà sách.

:
More
Về đầu trang