PowerRebar-Thiết lập đơn vị, kích thước bản vẽ

Date: 20/06/2015
PowerRebar-Thiết lập đơn vị, kích thước bản vẽ

Thiết lập các thông số ban đầu vào: Settings/Design File

Chỉnh sửa đơn vị: Wroking Units

Thiết lập thể loại đường kích thước: Element / Dimension Styles

Chỉnh sửa đơn vị kích thước: Tab Units

mời các bạn xem bài tiếp theo chỉnh sửa Text Styles

:
More
Về đầu trang