Power Rebar- thiết lập không gian làm việc-1

Date: 05/07/2015
Power Rebar- thiết lập không gian làm việc-1

Hình 1: Menu WorkSpace

hình 2:  Cửa sổ Preferences

hình 3: cửa sổ Configuration

hình 4:  cửa sổ Function Keys

hẹn gặp các bạn trong phần tiếp theo

:
More
Về đầu trang