Leap Bridge- Kết nối dữ liệu BIM

Date: 11/08/2015
Leap Bridge- Kết nối dữ liệu BIM

Hình 1: Mô hình trụ cầu

Hình 2: Chỉnh sửa mố trụ cầu

 

:
More
Về đầu trang