Tính đặc trưng hình học-hình chữ nhật

Date: 22/05/2015
Trong thời gian tới sẽ giới thiệu với các bạn các bảng tính toán online. Hôm nay giới thiệu với các bạn đơn giản nhất

 

Tính đặc trưng hình học hình chữ nhật:

1. Số liệu đầu vào

Chiều cao (h): m

Chiều rộng (b): m

2. Kết quả tính toán

Diện tích mặt cắt ngang (A): m2

Mô men quán tính (I): m4

 

:
Về đầu trang