Tính toán khả năng thu nước của giếng thu nước mưa - phần 1

Date: 20/11/2014
Tính toán khả năng thu nước của giếng thu nước mưa, giúp cho người kỹ sư quyết định khoảng cách giữa các giếng thu bao nhiêu là hợp lý, loại giếng thu và dốc dọc đường nên cân nhắc để đảm bảo được khả năng thoát nước mặt đường. Và từ đó tối ưu mạng lưới thoát nước mưa với tiêu chí đảm bảo thoát nước và kinh phí đầu tư tiết kiệm nhất có thể.

:
More
Về đầu trang