Cập nhật mạng lưới thoát nước từ SSA vào C3D

Date: 04/04/2015
Sau khi vạch tuyến mạng lưới thoát nước bằng C3D, chuyển qua SSA tính toán thủy lực mạng lưới, tiếp đó với kết quả tính toán thủy lực mạng lưới. Cần cập nhật các thông tin mới về đường kính cống, cao độ hố ga, cao độ cống, dốc cống... vào Civil 3D để hoàn thiện thiết kế.

:
More
Về đầu trang