Bài 1 - Phương pháp thích hợp (Rational Method)

Date: 01/11/2014
Phần mềm SSA, đưa ra nhiều phương pháp khác nhau xác định cường độ mưa, trong loạt bài học này giới thiệu với các bạn cách áp dụng phương pháp thích hợp (Rational Method) để tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa đô thị, loạt bài này gồm 3 phần. Hôm nay giới thiệu với các bạn phần 1.

:
More
Về đầu trang