Tạo vòng tròn chỉ tiêu bằng block thuộc tính

Date: 27/08/2013
Trong quá trình thực hiện các bản vẽ quy hoạch, cần nhiều thông số xuất nhập trao đổi với Excel, để thuận tiện cho việc này. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Block thuộc tính vận dụng cho vòng tròn chỉ tiêu trong bản vẽ sử dụng đất.

Vòng tròn chỉ tiêu trong bản vẽ sử dụng đất.

Block vòng tròn chỉ tiêu

:
More
Về đầu trang