Advance Road Design 2014

Date: 28/03/2015
Đã có link tải và fix cho Advance Road Design (ARD) chạy trên nền AutoCAD Civil 3D 2014. Phần mềm ARD có những tính năng vượt trội trên nền tảng Civil 3D. 1. Tự động áp mặt cắt cho các tuyến đường có quy mô giống nhau 2. Tự động thiết kế nút giao các tất cả nút 3. Mạng lưới thoát nước mưa, nước thải 4. San lấp cho lot

Các hình ảnh tham khảo

 

link tải phần mềm và thuốc: http://www.civilax.com/css-advanced-road-design-2014-v14/

:
More
Về đầu trang