Thứ 6 - 05/09/2014

Nguyên lý hoạt động của van xả khí trên mạng lưới cấp nước

Bố trí van xả khí trên mạng lưới cấp nước là cần thiết, để hiểu rõ hơn về hoạt động của loại này trên mạng lưới cấp nước, mời các bạn xem video do kythuatdothi sưu tầm được từ youtube.com

==========================================================================================
CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1- Học online, thông qua file video có thuyết minh tiếng Việt, thời gian học mọi lúc, mọi nơi;
2- Học offline tại địa chỉ 399/25 Nguyễn Đình Chiểu,Q.3, tp. HCM, thời gian linh động;
3- Học tại văn phòng các công ty tư vấn, nhóm học viên, thời gian linh động.
===========================================================================

Liên hệ: Th.S. Phạm Ngọc Sáu Email: sauphampham@gmail.com hoặc sau.phamngoc@uah.edu.vn Phòng C402, khoa kỹ thuật đô thị, trường đại học Kiến Trúc Tp.HCM Thành viên nhóm KD Training

Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu

Lượt xem: 5168

Thảo luận
Viết thảo luận
0 Thảo luận
    Pha