Thứ 7 - 21/11/2015

InRoad - Xuất phim trình chiếu - Microstation

InRoad - chạy trên nền tảng Microstation. Nên có đầy đủ tính năng của Microstation. Đoạn phim trình chiếu sau được thực hiện bởi bang WSDOT tại Mỹ. Thực hiện đoạn phim 100% bằng Microstation.

Nguyên văn bài viết.

This animation was created and rendered entirely in MicroStation V8i SS3 using the Luxology render engine.

It shows Interstate 90 east of Snoqualmie Pass along Keechelus Lake in the Cascade Mountains of Washington State.

The traffic animation covers about 7 miles of a WSDOT project that will ultimately encompass 15 miles of I-90 in Washington State.

The total forested terrain in this animation is about 75 sq. miles.

I created three 3d Fir Tree cells and used the Populate tool to plant 23000 of them within approx. 500 feet of the roadway. The trees beyond this area are actually a fur material using an image of one of the trees for fur billboarding. I also used this fur billboarding technique to create the bushes in the Gold Creek Vicinity, along the water’s edge, and at the wildlife crossing. The exposed rock cuts are mapped to the terrain mesh using material projection direction draping.

The rendering was done on our blade server render farm (14 nodes) and required 2 separate renders, one for the drivers POV and one for the aerial view.
The total render time was probably about 1 week in total.

Titles, transitions, and audio were added during editing in Adobe Premiere Pro.
The elk on the wildlife overcrossing are pre-animated models which were also added in post using Adobe After Effects.

Nguồn (VERGDV - WSDOT)

==========================================================================================
CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1- Học online, thông qua file video có thuyết minh tiếng Việt, thời gian học mọi lúc, mọi nơi;
2- Học offline tại địa chỉ 399/25 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 tp. HCM, thời gian linh động;
3- Học tại văn phòng các công ty tư vấn, nhóm học viên, thời gian linh động.
===========================================================================

Liên hệ: Th.S. Phạm Ngọc Sáu Email: sauphampham@gmail.com hoặc sau.phamngoc@uah.edu.vn Phòng C402, khoa kỹ thuật đô thị, trường đại học Kiến Trúc Tp.HCM Thành viên nhóm KD Training

Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu

Lượt xem: 2187

Thảo luận
Viết thảo luận
0 Thảo luận
  Pham Ngoc Sau 0902534019
  Pham Ngoc Bay 0972290107
  Le Khanh Trinh
  Luong Thanh Anh
  Nguyen Van Hieu
  Nguyen Van Chi Duc
  KYTHUATDOTHI.COM © 2005-2019
  Thiên Đường mua sắm,Đồ gia dụng, Quạt & Máy nóng lạnh, Máy tính và Laptop