Thứ 2 - 27/07/2015

Civil 3D – quy hoạch giao thông san nền cấp thoát nước

Civil 3D có phạm vi ứng dụng rộng, trong đề cương này đề cập đến việc thực hiện quy hoạch hạ tầng các khu đô thị ứng dụng Civil 3D.

Mục tiêu khóa học:

 • Thực hiện các bản vẽ quy hoạch: giao thông, san nền, thoát nước mặt, cấp thoát nước.
 • Sử dụng Data shortcut để chia sẽ dữ liệu giữa các hạng mục hạ tầng

Nội dung khóa học:

 • Phần giao thông.
  • Sử dụng Point Group để tra tọa độ điểm tại nút giao thông.
  • Dùng point table để thống kê tọa độ điểm.
 • Phần san nền
  • Địa nghĩa bề mặt tự nhiên
  • Sử dụng Fetureline xây dựng bề mặt thiết kế cho giai đoạn quy hoạch 1/2000 và 1/500.
  • Sử dụng Alignment và Profile để xuất trắc dọc địa hình.
  • Tính toán khối lượng san nền bằng Volume dashboard và lưới ô vuông bằng NXsoft.
  • Dùng nhãn Surface để trình bày cao độ tự nhiên và thiết kế tại nút giao
  • Dùng nhãn Featureline để trình bày chiều dài và dốc dọc đường
  • Biên tập các loại nhãn để trình bảy bản vẽ theo đúng nội dung quy hoạch và đường nét theo quyết định 21
 • Phần thoát nước mưa thoát nước thải
  • Dùng Parcel để phân chia lưu vực thoát nước
  • Dùng pipe network để tạo mạng lưới thoát nước mưa
  • Dùng nhãn của pipe và structure để tạo nhãn và trình bày bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
  • Tạo các loại nhãn và style ống để trình bày bản vẽ theo đúng nội dung quy hoạch và đường nét quyết định 21
 • Phần cấp nước
  • Dùng Pressure pipe network để tạo mạng lưới cấp nước
  • Trình bày bản vẽ cấp nước theo đúng nội dung đường nét quy hoạch theo quyết định 21
 • Thực hiện bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống
  • Dùng tính năng Datashortcut để tổng hợp các món hạ tầng từ các bản vẽ thành phần
  • Tạo kiểu thể hiện đường nét theo đúng nét tổng hợp đường dây đường ống

==========================================================================================
CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1- Học online, thông qua file video có thuyết minh tiếng Việt, thời gian học mọi lúc, mọi nơi;
2- Học offline tại địa chỉ 399/25 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, tp. HCM, thời gian linh động;
3- Học tại văn phòng các công ty tư vấn, nhóm học viên, thời gian linh động.
===========================================================================

Liên hệ: Th.S. Phạm Ngọc Sáu Email: sauphampham@gmail.com hoặc sau.phamngoc@uah.edu.vn Phòng C402, khoa kỹ thuật đô thị, trường đại học Kiến Trúc Tp.HCM Thành viên nhóm KD Training

Biên soạn: Phạm Ngọc Sáu

Lượt xem: 2521

Thảo luận
Viết thảo luận
0 Thảo luận
  Pham Ngoc Sau 0902534019
  Pham Ngoc Bay 0972290107
  Le Khanh Trinh
  Luong Thanh Anh
  Nguyen Van Hieu
  Nguyen Van Chi Duc
  KYTHUATDOTHI.COM © 2005-2018
  Thiên Đường mua sắm,Đồ gia dụng, Quạt & Máy nóng lạnh, Máy tính và Laptop